You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuci Lublin

Psychoterapeuci Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś niesłychanie niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z kolosalną ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest niesłychanie dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów wywołujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są przeważnie bardzo ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: